NGHIỆM QUẺ: THUẦN TỐN – HOÁN

Nghiệm Quẻ Thuần Tốn – Hoán

Bầu trời âm u, tôi vào quán cafe gọi ly đen đá không đường. Bạn tôi tiện tay (Thuần Tốn) làm ly cafe sữa. Tôi chìu theo (Thuần Tốn) vì lỡ chế sữa vào rồi (Hoán)

2 người nam vào quán gọi 1 ly đen, 1 ly sữa. Tức khắc đổi lại 2 ly sữa giống tôi (Thuần Tốn)

1 trong 2 người đứng lên đi toilet, có sự chia ly Hoán. Thì bầu trời nắng lên, nắng chói cả sân


Trên đây là mẫu bài kiểm soát hiện tượng, hay tôi thường gọi là chiêm nghiệm.
Dựa vào hiện tượng ứng Quẻ, từ đó có thể phán đoán những việc tương tự mà bản thân đang thắc mắc.

Bắt đầu học luận đoán tại lớp Kinh Dịch 3 Ngày: https://nhalyso.com/kinh-dich-03-ngay/

Cùng chủ đề