QUẺ DỊCH NĂM 2024 – QUẺ VẬN 9: BÁC_MÔNG

QUẺ DỊCH NĂM 2024 – QUẺ VẬN 9: BÁC_MÔNG

BÁC _ MÔNG

Các ngành nghề về mồ mả, tử thi, âm trạch lên ngôi.

Các vật phẩm tế lễ cũng lên theo

Nghề thầy địa lý, thầy cúng cũng theo đó mà phát triển

Xu hướng thích nơi yên tỉnh, xa thành phố. Xu hướng này đã bắt đầu được mấy năm gần đây, và sẽ tiếp tục phát triển mạnh.

Chăm sóc người già, neo đơn

Kéo lại tuổi thanh xuân là cơ hội tài vận cho những bạn biết đầu tư lĩnh vực này sớm.

BIẾN THÔNG QUẺ BÁC _ MÔNG

  • Phủi bụi kệ sách, học lại những điều hết sức căn bản
  • Nhìn lại những cơ hộ chớm nở của các thời kỳ tương tự.

Bắt đầu lên bài Quẻ: ĐỈNH_ĐẠI HỮU

Cùng chủ đề