Gieo Quẻ Kinh Dịch Theo Thời Gian

Gieo Quẻ Kinh Dịch Theo Thời Gian có 2 công thức phổ biến. Một là dùng 4 cột: Năm Tháng Ngày Giờ. Hoặc dùng 3 cột: Tháng – Ngày – Giờ.

Video bài giảng này hướng dẫn phương pháp gieo quẻ Kinh Dịch theo thời gian khởi từ Tháng:

Gieo quẻ Kinh Dịch dùng 4 cột Năm Tháng Ngày Giờ thì bạn xem chuỗi bài giảng sau:

Gieo quẻ Kinh Dịch Theo Thời Gian thường kèm theo một yếu tốt nữa là Giờ Động Tâm. Giờ động tâm tức là giây phút mà bạn thắc mắc, muốn biết sự việc đó ra sao.

Động Tâm là chỉ về cái Động trong Tâm trí của ta. Cái động đó đến từ đâu không quan trọng, dù là ngoại cảnh hay từ trong cơ thể này. Nó khiến ta khởi tâm chút ý đến nó. Đó chính là Động Tâm.

Trong xem dự báo Dịch Lý chút trọng cái cảm xúc này.

Thiên Cơ Máy Động Trong Nhân Cơ chính là đây, giây phút ấy lòng bồn chồn dường như ta có một linh cảm chuyện gì đó sắp xảy ra. Thật ra không gì lạ đâu bạn, chúng ta là con người, xã hội phát triển về bên ngoài quá nhiều. Để giời đây chúng ta quên đi cái bên trong, cái mà gần đây được đề cập đến: Trí Thông Minh Cảm Xúc.

Ở nhiều loài vật cảm xúc này phát triển mạnh, như: Chuồn chuồn bay thấp thì mưa. Bay cao thì nắng, bay vừa thì râm; Đàn kiến chuyển tổ trước khi lũ về… Còn của chúng ta chỉ là đôi khi xuất hiện, hiếm khi nên thấy lạ. Những bạn tu tập thân tâm như thiền định, yoga… cảm xúc này phát triển mạnh.

Một anh bạn của tôi luyện thiền năng lượng, thu hút năng lượng vũ trụ. Anh ấy phát triển trực giác rất tốt. Khi bước vào ngôi nhà khí không thông sẽ cảm được ngay, cơ thể khó chịu vô cùng… và cũng vì sợ không muốn gặp (cảm) được những thứ không muốn, nên sau đó anh đã dừng luyện tập.

Cùng chủ đề