Tìm lại cái điện thoại bị mất Quẻ Lôi Phong Hằng • VÕ THANH NHÃ - CHIẾN LƯỢC MARKETING

VÕ THANH NHÃ – CHIẾN LƯỢC MARKETING

Tìm lại cái điện thoại bị mất Quẻ Lôi Phong Hằng

Chuyện qua lâu rồi, động hào mấy mình cũng không nhớ, chỉ nhớ quẻ chánh là Lôi Phong Hằng.

Người bạn đồng môn lớp phong thủy hỏi thăm nhau qua facebook, chị Michelle Ngo mất cái điện thoại 4-5 ngày rồi, hỏi dùng dịch gieo quẻ tìm được không?

Mình cũng bó tay với mấy trường hợp này. Lên cái quẻ Lôi Phong Hằng, hỏi kiểm tra lại được các tình tiết: đi cafe với chồng (Hằng), ngồi cafe khá lâu, đi qua 2 căn nhà, hỏi căn nào cũ hơn? Thì mình đoán mất ở căn cũ, trong phòng, tủ… theo ý quẻ Hằng mà tìm manh mối.

Chị vào tìm mà chưa thấy.

Cho đến khi chị comment thế này trên facebook.

Định vị là 1 chuyện, còn định kỳ là khi nào tìm được lại là cần học hỏi nhiều hơn. Theo cách trả lời của chị ấy tôi đoán quẻ dịch hôm đó là Hằng – Giải.

Võ Thanh Nhã