Học Kinh Dịch bắt đầu từ đâu ?

Học Kinh Dịch bắt đầu từ đâu ?

Bắt đầu học Kinh Dịch từ những thuật ngữ như bát quái, ngũ hành, thiên can, địa chi… để bạn dần làm quen, nghe quen tai với những từ lạ này.

Thật ra, để học một môn học mới tôi vốn có thói quen lạ đó là: tạm quên tất cả, quên các lý thuyết, quên cả niềm tin… trở về số không để tiếp thu cái mới. Bạn cứ hồn nhiên như trẻ thơ đi! Trạng thái đó tiếp thu tốt lắm đấy!

học kinh dịch bắt đầu từ đâu

Hành Trình học Kinh Dịch của Nhã Thanh

Nhớ ngày đầu biết tới sự huyền vi của Kinh Dịch, tôi mua và mượn biết bao nhiêu là đầu sách có 2 chữ Kinh Dịch: Mai Hoa Dịch Số, Chu Dịch, Kinh Dịch đại toàn,… về đọc hiểu và chưa hiểu. Ứng dụng thấy chẳng ra gì cả. Chỉ học được mỗi cái đạo làm người, làm quân thần, biết tùy cơ mà nhẫn nại vậy.

Học Kinh Dịch bắt đầu từ cơ duyên mỗi người

Bén duyên với Việt Dịch Chánh Tông

học kinh dịch

Được thầy Thanh Hải dạy cấp tốc 2 buổi tối. Ngớ người ra, sao Dịch học dễ quá vậy, lên quẻ, xem sự việc ứng vào quẻ nào rồi luận đoán.

Với 3 nhóm bài tập: nói dịch qua Chánh Quái, Chánh – Biến, Chánh – Hộ – Biến tôi bắt đầu hiểu hơn và liên tục làm bài tập quan sát các phạm vi tình lý xunh quanh mình.

 
NHÃ THANH – DỊCH LÝ HỌC
Nhóm Riêng tư · 636 thành viên
Tham gia nhóm
Xin chào! Mình là Võ Thanh Nhã, đang thực hành nghiệm chứng công việc hàng ngày qua phương pháp Dịch Lý Việt Nam. Với lòng mong cầu học hỏi, Nhã mở …
 

Kinh Dịch Xưa và Nay

học kinh dịch bắt đầu từ đâu

Được thầy Vân Thanh Đức Phú truyền khẩu quyết học Dịch, tôi liên tục học và ứng dụng xen kẻ vào đời sống hàng ngày. Thường xuyên ghi nhận các câu chuyện để tập chiêm nghiệm lý dịch.

Con đường học Kinh Dịch của tôi là thế đấy ^^

Giờ bạn đã biết tôi học kinh dịch bắt đầu từ đâu rồi phải không? Tôi sẽ giúp bạn, người đam mê học kinh dịch những bước đi đầu tiên tại đây:

KHÓA HỌC DỊCH LÝ CĂN BẢN: https://vothanhnha.com/hoc-dich-ly