Hãy tin rằng mọi chuyện sẽ ổn, sẽ kết thúc tốt đẹp. Nếu nó chưa kết thúc tốt đẹp, thì chưa phải là kết thúc!

Có thể bạn cũng thích...