3 ngày truyền dạy Dịch Lý tại Đà Lạt 2019

Nhân chuyến đi chơi Đà Lạt cuối tháng 5 – 2019, tôi gặp lại người bạn cũ. Hân kinh doanh lĩnh vực khách sạn tại Đà Lạt, ở nhà bán hoa Lan, tranh – tượng Phật. Đặc biệt đam mê Huyền Học.

Trước đây Hân làm sinh trắc vân tay. Tôi đưa tay xem vân tay nói cũng rất đúng. Tôi bàn thêm, nếu kết hợp với Tử Vi thì độ chính xác cao hơn. Giao của 2 kết quả đó sẽ rất chuẩn đấy. Nhưng Tử Vi hay, sinh trắc thì nó cũng chỉ là chết nghĩa, vạn vật luôn chuyển, luôn động. Dịch chuyển Càn Không thông diệu lý là vậy.

Hân cũng biết xem thần số học số điện thoại, nói nhiều tình tiết rất đúng… Sông có lúc, người có khúc, vượng tới đâu rồi cũng tàn, qua cơn bĩ cực đến hồi thái lai. Số điện thoại có hợp có đẹp có xấu không? Lấy số bạn cho là xấu xài thử 1 tháng coi sao 🙂

Có số xấu theo thần số học, nhưng lại đạt lý của Dịch thì sao?

Cuộc sống muôn màu, người đời đặt ra biết bao nhiêu cái này, cái nọ.

3 ngày học quá ít để hiểu và ứng dụng DLVN, nên tôi tranh thủ dạy những cái căn bản nhất, sau đó chúng tôi trao đổi online để cùng nghiệm lý.

Bạn có ý định học DLVN, tôi khuyên bạn nên học tính kiên nhẫn trước, kiểm soát tốt cảm xúc của mình là bước đầu của mọi thành công.

Viết trong giờ Trung Phu – Di – Tiết

Võ Thanh Nhã