Đôi nét về Dịch lý sĩ Xuân Phong

Dịch lý sĩ Xuân Phong – Nguyễn Văn Mì (1917) – (13/4/1997 tức 7/3 âm lịch).

– Ông là người con thứ nhì trong một gia đình nghèo.

– Thuở nhỏ, Ông phụ giúp cha mẹ và dạy dỗ các em.

– Thuở thanh niên, Ông là một chàng trai khí phách, sống hiên ngang, không hề biết run sợ trước cường quyền bạo lực.

– Ông đã dành cả cuộc đời mình để nghiên cứu Dịch lý, vì không chấp nhận sự huyễn hoặc giả tưởng trong các sách kinh dịch thời cổ.

– Ông là người Xây dựng lên học thuyết TIÊN HẬU THIÊN TRÍ TRI Ý THỨC danh gọi Dịch l ý Việt Nam đã đánh dấu một bước ngoặt mới cho nhân loại, Dịch lý Việt Nam giải thích tường tận mọi ngõ ngách vạn vật vũ trụ, DLVN không chắp vá, không lai căng, không giống với bất cứ Dịch lý của dân tộc nào khác.

– Ông dùng hết Trí lực của mình để khui tung bí mật của tạo hóa, vén khăn che mặt tạo hóa để trao lại cho các cao đồ như: Cao Thanh (Cao Thế Nhân), Hồng Tử Uyên (Hồng Hải), Nam Thanh (Phan Quốc Sử), Đông Thanh, Tây Thanh,…

– Năm 1965 Ông thành lập Việt Nam Dịch lý Hội và là Tổng thư ký.

– Sau đó Ông là Hội trưởng thay cụ Từ Thanh khi cụ mất.

– Ông là người khai phá và sáng tạo nền Dịch lý Việt Nam, là một khoa học tổng tập, là Chân lý soi sáng cho trí tri nhân loại rất xứng đáng cho chúng ta ra công học tập rèn luyện.

Theo Dịch Lý Việt Nam