Chiếc dép cá sấu màu xanh lá như hình, bị mất 1 chiếc, tra dịch tượng ngay giờ Tiệm – Quan tìm thấy chiếc còn lại ở gần đó dưới bàn thờ.

Lúc này, dùng quẻ xác định các phương hướng, kẻ ra cái tam giác. Tôi phát ý mượn chiếc dép này để tìm chiếc mất. Thì nhìn theo các phương thấy cái bàn thờ ngay đó, nghĩ ngay đến chuyện lúc quét nhà (vừa đúng lúc thằng cu bên công ty dọn dẹp HUBI vừa đến giao đồ).

Nhiều tình lý gọp lại trùm hợp vậy nên dép tìm ra rất nhanh.

Trước đây có bạn nhờ gieo quẻ tìm Passport bị thất lạc, cũng ra cái quẻ thế này (Tiệm – Quan) nhưng lại chưa tìm thấy sau 2-3 ngày đêm cố tìm.