KINH DỊCH

Kinh Dịch, Học Kinh Dịch ở TpHCM. Học Kinh Dịch ở đâu? Kinh Dịch để làm gì? Dạy Kinh Dịch Online. Học Kinh Dịch bắt đầu từ đâu? Mất bao lâu thì học xong ?

Nhã Thanh – Kể Về Hành Trình Phong Thủy Kinh Dịch Học Kinh Dịch Online
“Chấn” tượng trưng cho mùa xuân, phương đông. Mặt trời mọc từ phương đông chiếu lên vạn vật, chúa tạo ra vạn vật bắt đầu từ quẻ chấn.

“Tốn” tượng trưng cho ranh giới giữa xuân và hạ, phương đông nam. Quẻ tốn làm cho vạn vật sinh trưởng đầy đủ, làm cho vạn vật phân biệt rõ ràng.

“Ly” tượng trưng cho mùa hạ, đại biểu phương nam, chứng tỏ ngày đang ban trưa, phương nam chiếu rọi làm cho vạn vật hiện rõ.

“Khôn” tượng trưng cho mùa cuối hạ sang thu, đại biểu phương tây nam. Nó tượng trưng cho quả đất nuôi dưỡng vạn vật.

“Đoài” tượng trưng cho mùa thu, đại biểu cho phương tây, khiến cho vạn vật ra hoa kết quả, vui mừng.

“Càn” tượng trưng ranh giới giữa thu và đông, đại biểu cho phương tây bắc. Vì sự cạnh tranh xen nhau giữa sáng và tối, âm và dương mà có hiện tượng đấu tranh.

“Khảm” tượng trưng mùa đông, đại biểu cho phương bắc và nước. Lấy hình tượng nước chảy không ngừng để biểu hiện sự lao khổ, vất vả. Mặt trời lúc đó cũng chìm ẩn, mặt đất u ám, vạn vật mệt nhọc, nên nghỉ ngơi.

“Cấn” tượng trưng ranh giới mùa đông và mùa xuân, đại biểu cho quẻ cần xuất hiện ở phương đông bắc, trời vừa ló rạng, u ám sắp qua, ánh sáng sắp đến, vạn vật sinh thành, kết thúc một vòng, đồng thời vòng mới sắp bắt đầu. Cho nên nói, quẻ Cấn kết thúc tất cả. Đúng như thuyết quái của Dịch nói : “Quẻ Cấn ở đông bắc, vạn vật kết thúc mà cũng là bắt đầu”.

Linh Phương Là Gì? Dịch Quái Linh Phù

Linh Phương Là Gì? Dịch Quái Linh Phù

LINH PHƯƠNG LÀ GÌ? Linh phương là một loại ma trận dựa trên nền tảng kỹ thuật số để lập trình theo hệ nhị phân 01, tương tự trong phần mềm bộ phận cấu hình máy vi tính nhằm mục đích tác động các loại sóng như: bước sóng, tần số sóng, biên độ sóng,…

Đặc Tính Ngũ Hành Tổng Luận

Đặc Tính Ngũ Hành Tổng Luận

Đặc tính Ngũ Hành tổng luận từ hình dáng đến tính cách con người, nghề nghiệp theo ngũ hành. Lưu ý đây chỉ là các thông tin để nhận diện ra các ngũ hành. Không nên theo đó mà đưa ra những quyết định cuộc đời như: Tôi mệnh Kim, tôi chọn làm tài chính….

Sao Thiên Anh Trong Kỳ Môn Độn Giáp – Cửu Ly

Sao Thiên Anh Trong Kỳ Môn Độn Giáp – Cửu Ly

Sao Thiên anh tên gốc là hữu bật, dương tinh, hỏa tinh. Cổ nhân cho rằng nó nằm ở phương nam cung ly, lửa nóng bừng bừng, tính khô dễ cháy nổ, tuy như mặt trời ban trưa, tỏa ra ánh sáng chói lọi, nhưng lại có liên quan đến tai nạn máu me, vì…

Sao Thiên Nhậm Trong Kỳ Môn Độn Giáp – Bát Cấn

Sao Thiên Nhậm Trong Kỳ Môn Độn Giáp – Bát Cấn

Sao Thiên Nhậm tên gốc là tả phụ, dương tính, thổ tinh. Cổ nhân cho rằng thổ có thể sản sinh vạn vật, lại gặp lúc mùa xuân vạn vật sinh sôi, vì thế gọi là cát tinh. Chín sao tức là thiên bồng, thiên nhuế, thiên xung, thiên phụ, thiên cầm, thiên tâm, thiên…

Sao Thiên Trụ Trong Kỳ Môn Độn Giáp – Thất Đoài

Sao Thiên Trụ Trong Kỳ Môn Độn Giáp – Thất Đoài

Sao Thiên Trụ tên gốc là phá quân, âm tinh, kim tinh. Cổ nhân cho rằng nó đang ở lúc kim thu túc sát, thích giết chóc hiếu chiến, có liên quan đến khủng bố quái dị, phá hoại, vì vậy xưng làm hung tinh. Chín sao tức là thiên bồng, thiên nhuế, thiên xung,…

Sao Thiên Tâm Trong Kỳ Môn Độn Giáp – Lục Càn

Sao Thiên Tâm Trong Kỳ Môn Độn Giáp – Lục Càn

Sao Thiên Tâm tên gốc là vũ khúc, âm tinh, kim tinh. Cổ nhân cho rằng nó có thể động có thể tĩnh ở cung càn, càn là trời là cha là đầu. Chín sao tức là thiên bồng, thiên nhuế, thiên xung, thiên phụ, thiên cầm, thiên tâm, thiên trụ, thiên nhậm, thiên anh,…

Sao Thiên Cầm – Trực Phù Trong Kỳ Môn Độn Giáp – Ngũ Hoàng

Sao Thiên Cầm – Trực Phù Trong Kỳ Môn Độn Giáp – Ngũ Hoàng

Sao Trực Phù – Thiên Cầm tên gốc là liêm trinh, dương tinh, thổ tinh. Thổ có chức năng sinh đẻ ra vạn vật, trung cung là nơi nguyên soái trực phù giáp tý mậu cư ngụ, vì vậy là sao đại cát. Chín sao tức là thiên bồng, thiên nhuế, thiên xung, thiên phụ,…

Sao Thiên Phụ Trong Kỳ Môn Độn Giáp – Tứ Tốn

Sao Thiên Phụ Trong Kỳ Môn Độn Giáp – Tứ Tốn

Sao Thiên Phụ tên gốc là văn khúc, mộc tinh, dương tinh.Cổ nhân cho rằng nó là sao văn khúc trên trời, có liên quan đến sự nghiệp văn hóa giáo dục, nên gọi là việc đại cát. Chín sao tức là thiên bồng, thiên nhuế, thiên xung, thiên phụ, thiên cầm, thiên tâm, thiên trụ,…

Sao Thiên Xung Trong Kỳ Môn Độn Giáp – Tam Chấn

Sao Thiên Xung Trong Kỳ Môn Độn Giáp – Tam Chấn

Sao Thiên Xung tên gốc là lộc tồn, dương tinh, mộc tinh. Cổ nhân cho rằng nó có tâm nhân từ, có đức tạo hóa, trợ giúp con người, có liên quan đến hoạt động nhà nông, vì vậy đem nó gọi làm cát tinh. Nhưng mức độ cát khá yếu, cho nên lại gọi…

Sao Thiên Nhuế Trong Kỳ Môn Độn Giáp – Nhì Khôn

Sao Thiên Nhuế Trong Kỳ Môn Độn Giáp – Nhì Khôn

Sao Thiên Nhuế tên gốc là cự môn, là thổ tinh, âm tinh. Bởi vì tương ứng với cửa tử trong tám cửa. Người xưa cho rằng nó có liên quan đến bệnh tật, vì vậy gọi là hung tinh, bệnh tinh. Chín sao tức là thiên bồng, thiên nhuế, thiên xung, thiên phụ, thiên cầm,…